Expandia

www.expandia.cz

V rámci svého působení realizuje skupina našich společností investiční akce v oblasti komerčního a průmyslového developmentu v rozsahu desítek až stovek milionů korun. Většinou se jedná o rozvojové investice, které zaručují další perspektivy podniků v našem portfoliu a zvyšují jejich atraktivitu pro budoucí strategické partnery a nové majitele výrobních kapacit. Během projektů jsme často již od ranné fáze nuceni zohledňovat přání a potřeby potenciálních budoucích partnerů a pružně reagovat na vzniklé požadavky.

Proto je nezbytné, abychom se při realizaci projektů mohli plně spolehnout na flexibilního partnera, který je schopen pružně reagovat na nastalé situace a změny. Potřebujeme developera či projektového manažera, který vedle schopnosti garantovat kvalitu tradičních postupů bude vždy schopen nacházet rychlá, netradiční a přitom účinná a nákladově efektivní řešení nastalé situace.Zároveň vždy požadujeme nadčasový pohled na projekt a zachování růstového potenciálu projektu, aby bylo v budoucnu možno bez obtíží reagovat na změny potřeb trhu a dále rozvíjet kapacity.

Takového partnera se nám rozhodně podařilo získat ve společnosti STARCON.

Ing. Vladislav Veselý
předseda představenstva
Expandia, a. s.