Investor od developera neočekává většinou žádné zázraky.

Spokojí se s dodržením termínu výstavby, plánovaného rozpočtu
a deklarované kvality.

Zní to jednoduše, každodenní praxe ale ukazuje, že to není tak běžné.

Ing. Dušan Přikryl
jednatel společnosti STARCON, s.r.o.
AKTUALITY