Flexibilní development

Cena

Na prvním místě každého developerského projektu stojí logicky konečná cena realizace se všemi souvisejícími náklady. Řada vstupů každého projektu je fixní, větší část nákladů je ale přímo závislá na způsobu přípravy a řízení celého projektu, včetně použitých metod developmentu, project managementu a cost & construction managementu.

Flexibilní přístup

Dosažení dobrého rozpočtu u tak složitého díla, jako je stavba, je možné pouze při individuálním přístupu ke každému investorovi a ke každému projektu. Individuální přístup umožňuje odstranění zbytečných rezerv a zajišťuje efektivní průběh všech projektových činností.

Absolutní kvalita

Nižší kvalita se u stavby v jejím životním cyklu vždy projeví zvýšenými náklady, které v součtu výrazně převýší počáteční investiční úsporu. Zodpovědný investor si tedy nikdy nemůže dovolit riskovat v oblasti kvality, rezervy je nutné hledat jinde. Odstraněním zbytečných mezičlánků a zprostředkovatelů umožňuje Flexibilní development dosáhnout nejvyšší dostupné kvality za běžné ceny.

Rychlejší výstavba

Flexibilní development využívá zkušeností nejlepších světových výrobců při projektové přípravě i při samotné realizaci a výběru realizačních firem. Zapojením prověřených dodavatelů, kteří mají vysoké zkušenosti s danými technologiemi a dokáží rychle s výrobcem komunikovat, dochází na stavbě k obrovským finančním a časovým úsporám. Celý princip spočívá v rozumném přerozdělení zodpovědnosti i zisku mezi jednotlivé partnery podílející se na daném projektu.