Tradiční development versus flexibilní

Přístup k investorovi

Flexiblní development Tradiční development

Individuální přístup k investorovi

Individuální přístup nabízí nastavení spolupráce dle požadavků investora, jeho míry zapojení a orientace v oblasti developmentu a stavební výroby, nikoliv podle struktury a potřeb developera. Pro každou zakázku STARCON sestavuje pracovní tým, složený přesně podle charakteru zakázky a potřeb investora.

Efektivní kombinace služeb

Flexibilní development nabízí kombinaci služeb project managementu, cost managementu a construction managementu na míru klientovi i konkrétnímu projektu.

Univerzální metody

Konvenční metody project managementu, cost & construction managementu vedou logicky ke konvenčním výsledkům.

Role developera

Flexiblní development Tradiční development
Odstranění některých zbytečných mezičlánků, jako je například generální dodavatel stavby, vyžaduje aktivní roli developera v project i construction managementu. Developer přenáší velkou část své zodpovědnosti na generální dodavatele staveb. Tím se často vzdává možnosti efektivně zasáhnout do důležitých procesů v řízení celého procesu především v oblasti kvality a ceny.

Výběr dodavatelů

Flexiblní development Tradiční development

Zapojení světových špiček v oboru

Málokdy mají to nejlepší technické know-how pro jednotlivá technická řešení realizační firmy. Vývoj v tomto směru udávají nejlepší světoví výrobci jednotlivých technologií a materiálů. Pouze aktivním zapojením nejlepších světových výrobců stavebních materiálů a systémů do projektové přípravy je možné dosáhnout maximální kvality stavebního díla. Ve spolupráci s renomovanými výrobci jsou vybírány také ty nejlepší realizační firmy a specialisté pro jednotlivé stavební subdodávky.

Nesystémová řešení

Výběrem realizačních firem podle vazeb na generálního dodavatele a jeho velké subdodavatele, nikoliv podle konkrétních podmínek a technických řešení, dochází na stavbě ke kompromisním a nesystémovým technickým řešením. Systém cenově orientovaných stavebních tendrů přes řadu prostředníků vede často k aplikaci méně kvalitních materiálu a nesystémových řešení.

Odstranění korupce

Flexibilní development netoleruje provizní systém mezi projektanty a výrobci materiálů, který vede k používání nesystémových řešení a prvků, které nejsou tím nejlepším technickým řešením.

Provizní systémy

K tomu výrazně přispívá také provázanost realizačních a projekčních firem s výrobci stavebních materiálů různými provizními systémy, které často vedou k použití méně vhodných technických řešení.

Cena/kvalita

Flexiblní development Tradiční development

Dobrá cena, absolutní kvalita

Efektivní přerozdělení míry rizik i zisku mezi jednotlivé subjekty podílející se na projektu a odstranění zbytečných mezičlánků vede k úspoře nákladů, času a zajišťuje dlouhodobou spokojenost všech účastníků projektu.

Běžná cena i kvalita

Průměrná úroveň staveb stále významně pokulhává za technickými a technologickými možnostmi stavebnictví. Vysoká kvalita by neměla být synonymem nadstandardní výstavby za nadstandardní ceny.

Termín výstavby

Flexiblní development Tradiční development

Rychlejší výstavba

Přehodnocením tradičních vazeb mezi investorem, developerem, dodavateli a subdodavateli a jejich pružným nastavením dosahuje Flexibilní development významného zkrácení běžných termínů výstavby.

Dražší a delší

Řada zbytečných mezičlánků v procesu a těžkopádná komunikace vedou logicky k větším nákladům a delším termínům výstavby.

Změny v průběhu výstavby

Flexiblní development Tradiční development

Pružnější systém

Efektivní komunikace mezi jednotlivými subjekty projektu významně usnadňuje také řešení změn projektu a požadavků investora v průběhu výstavby. Změny, které by běžně znamenaly citelné zdržení termínu dokončení nebo značné navýšení rozpočtu, je možné díky Flexibilnímu developmentu a pružné komunikaci realizovat bez zpoždění a změn rozpočtu.

Setrvačný

Možnosti reakce konvenčního developera na změny požadavků investora v průběhu projektu jsou velmi omezené. Tradiční vazby mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na realizaci projektu brání pružným reakcím, nebo je neúměrně prodražují, případně prodlužují termín výstavby.