Tradiční development

Univerzální přístup

Tradiční metody project managementu, cost managementu a construction managementu vedou logicky ke standardním výsledkům. Každý projekt má ale svá individuální specifika, která vyžadují individuální přístup. Použitím univerzálních metod konvenčního project managementu s tradičními vazbami mezi jednotlivými subjekty a subdodavateli lze často velmi obtížně splnit individuální kritéria a potřeby investora.

Dražší a delší

Dosažení požadovaného výsledku metodami konvenčního developmentu je proto možné pouze s vyšším rozpočtem a v delších časových termínech než při optimálním project managementu, který vyžaduje opuštění některých standardních principů a struktur.

Setrvačný

Možnosti reakce konvenčního developera na změny požadavků investora v průběhu projektu jsou velmi omezené. Tradiční vazby mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na realizaci projektu brání pružným reakcím na jakékoliv změny v průběhu projektu.