Fibertex CZ

Uplatnění flexibilního developmentu

1. Kompletní změna projektu – rozšíření o 200%

Po zahájení výstavby nového výrobního závodu společnosti Vigona ve Svitavách došlo ke strategickému prodeji Vigony dánskému výrobci netkaných textilií, společnosti Fibertex. Následně došlo k zastavení výstavby a k zásadní změně požadavků ze strany nového majitele a budoucího provozovatele výrobního závodu.

Nový majitel potřeboval rozšířit plochu výrobního závodu o celých 200 % na konečných 17 500 m². Došlo také k zásadním změnám požadavků na objem výrobních technologií, architekturu některých částí stavby a k významnému rozšíření administrativní části projektu. Reálné nabídky všech oslovených developerů na změnu projektu a zahájení výstavby se pohybovaly mezi 8 - 10 měsíci. Díky svým dosavadním zkušenostem, ale především díky netradiční metodě project managementu, kterou jsme později nazvali Flexibilní development, se nám podařilo splnit nemožně vypadající termíny a požadavky nového majitele. Do 3 měsíců jsme znovu zahájili stavební práce a projekt jsme zdárně a v požadované kvalitě dokončili. Použitím standardních metod bychom to nikdy nedokázali.

2. Významná úprava projektu před dokončením

Navíc se nám podařilo bez navýšení rozpočtu nebo prodloužení termínu stavby zapracovat řadu dalších změn, které investor poptal necelé 4 měsíce před plánovaným dokončením stavby. Přitom se ale nejednalo o žádné kosmetické úpravy, ale o tak zásadní změny, jako je rozšíření kapacity administrativní části o celých 400 m² nebo změna architektury fasád a vstupu.

Průběh výstavby

1. etapa - Vigona

Jaro 2003

 • první myšlenky na výstavbu výrobní haly Vigona, a. s.
 • pro investiční společnost Expandia, a. s., před plánovaným vstupem nového strategického investora
 • původní návrh haly o rozměrech 72 x 48 m se zázemím pro výrobu

Srpen 2003

 • zahájení územního řízení původního projektu

Říjen 2003

 • zahájení výstavby

Únor/březen 2004

 • dokončení hrubé stavby

Květen 2004

 • strategický prodej společnosti Vigona, a. s., novému majiteli, dánské společnosti Fibertex
 • přerušení výstavby

2. etapa - Fibertex

Květen 2004 – červen 2004

 • změna majitele
 • komplexní audit stavby, definice nového investičního záměru, oslovení konkurenčních developerů

Červen 2004

 • zahájení nové fáze výstavby
 • rozšíření závodu na trojnásobnou plochu 17 500 m2, zásadní rozšíření výrobní i administrativní části

Září 2004

 • opětovné zahájení výstavby

Prosinec 2004/leden 2005

 • dokončení hrubé stavby

Květen 2005

 • zprovoznění administrativní části

1. 7. 2005

 • spuštění zkušebního provozu

Galerie

exteriéry interiéry vizualizace
   
letecké záběry