Zaměření společnosti

Development a masterplanning staveb

Kvalitní development nespočívá pouze v dohledu na přípravu a průběh výstavby daného investičního celku, pro nás to znamená být po boku investorovi od jeho první myšlenky na novou stavbu až po konečné předání hotového objektu. Jsme průkopníky nového principu tzv. Flexibilního developmentu, který je schopen v každém okamžiku se přizpůsobit potřebám investora, a velmi rychle reagovat na všechna jeho přání.

Project management

Správné a důsledné používání pravidel project managementu patří k základním pracovním nástrojům Flexibilního developmentu. Jen tak můžeme dosáhnou těch nejlepších výsledků při realizaci každého projektu. Project management v našem pojetí je více otevřený k našim strategickým partnerům, kteří se řadí mezi přední dodavatele stavebních technologií na evropském trhu. S námi má investor komplexní přehled o projektu v jakékoliv jeho fázi a může do něj také aktivně vstupovat, vše je maximálně flexibilní.

Construction management

Velký důraz klademe také na technickou kvalitu prováděných staveb. Náš Construction management garantuje použití nejkvalitnějších stavebních materiálů a technologií dostupných aktuálně na stavebním trhu. Jdeme však ještě dále – díky zahraničním zkušenostem přinášíme investorovi skutečně inovativní systémová řešení, která zaručují vysokou užitnou hodnotu a nabízí optimální řešení potřeb každého investora.

Cost management

S námi můžete efektivně investovat své investiční prostředky bez ohledu na to, zda se jedná o výstavbu nového výrobního závodu, nebo jen o instalaci nové technologie v existujícím prostoru. Na rozdíl od cenových systémů řízení, které jen kontrolují výdaje, máte možnost ovlivňovat celkovou cenu projektu prostřednictvím flexibilního project managementu. Tento systém eliminuje nepříjemná překvapení vzniku nečekaných vícenákladů v průběhu celé výstavby.

Planning supervision

Kvalitní příprava každého projektu je nezbytně nutná pro jeho úspěšnou realizaci. U moderních budov je přitom více než polovina rozpočtu proinvestována v oblasti vnitřní vybavenosti stavby. Proto spolupracujeme s významnými architektonickými ateliéry a zvláštní důraz klademe na specializované profese technologické vybavenosti každého objektu. Neustálý dohled nad projekčními pracemi dává dobrý základ pro optimální řešení za příznivou cenu.

Procurement management

Nejdeme cestou klasických výběrových řízení, ani nepřenecháváme odpovědnost na generálním dodavateli stavby. Naším cílem je vybrat takové dodavatele či výrobce, kteří nabídnou komplexní systémové řešení a nepodbízí se pouze nízkou cenou. Každý stavební objekt dělíme na jednotlivé logické celky, ve kterých mohou nejlepší dodavatelé pod naším pečlivým dohledem uplatnit svá optimální řešení. Naši dodavatelé tak dostávají skutečnou příležitost nabídnout to nejlepší ze svého know-how.

Odborné poradenství

Naši klienti mohou mít různá přání – ať se jedná o radu při rozhodování o budoucí výstavbě, nebo o odbornou konzultaci během různých fází výstavby – vždy se snažíme být jim nablízku a pomoci radou nebo doporučením. Vždy se snažíme nabídnout více alternativ a prezentovat tak náš flexibilní přístup k řešení konkrétního problému.