Geberit

www.geberit.cz

Způsob přímého jednání na úrovni developer a výrobce byl pro nás v tomto měřítku něčím novým a netradičním. Díky "on-line" komunikaci byl efektivně řízen tok finančních zdrojů pro obě strany a vznikla přímá odpovědnost dodavatele za kvalitu dodávaných systémů.

Rozhodnutí firmy Starcon prosazovat tento styl řízení staveb a dodávek považujeme za správnou cestu ke zkvalitnění řídících procesů. Jsme přesvědčeni, že toto není naše poslední společná akce a budeme si vážit každé spolupráce na dalších projektech.

Ing. Jindřich Horníček
ředitel společnosti Geberit, s. r.o.